Drogie Koleżanki i Koledzy,

Jest mi niezwykle miło zaprosić Państwa na ósmą edycję Międzynarodowych Dni Trzustkowych, która odbędzie się w Gdańsku w dniach od 8 do 9 października 2020 roku. Konferencja będzie przeprowadzona w formie webinarium, z wolnym dostępem dla wszystkich zainteresowanych. Wybrałem taką formę spotkania aby nie stwarzać zagrożenia dla uczestników związanego z wciąż aktywną pandemią. Mam nadzieję, że przyjmiecie Państwo tę decyzję ze zrozumieniem, a brak opłat za uczestnictwo w kongresie pozwoli uczestniczyć w nim wszystkim zainteresowanym.

Podczas tegorocznego spotkania pankreatologów postanowiłem skupić uwagę na guzach torbielowatych i neuroendokrynnych trzustki. Zmiany torbielowate w trzustce są dość często spotykane w populacji dorosłych. Diagnostyka różnicowa i strategia postępowania w przypadku tej niejednorodnej patologii jest skomplikowana i trudna, a właściwe postępowanie w przypadku wykrycia guza torbielowatego może zapobiec transformacji do raka trzustki. Guzy neuroendokrynne są stwierdzane w trzustce z rosnącą częstością. Patogeneza tych zmian jest coraz lepiej poznana i budzi rosnące zainteresowanie świata naukowego, co przekłada się na coraz szersze spektrum możliwości ich leczenia. Dni trzustkowe, zapoczątkowane przez chirurga Profesora Pawła Lampe, z roku na rok łączą tematycznie coraz szersze kręgi dziedzin medycyny, co mam nadzieję uda nam się skutecznie kontynuować w tym roku.

Ufam, że dobór tematów jest interesujący i przyjmiecie Państwo zaproszenie do udziału w VIII Międzynarodowych Dniach Trzustkowych. Dyskusja w gronie największych autorytetów będzie ciekawym i poszerzającym horyzonty doświadczeniem.

W imieniu Komitetu organizacyjnego
dr hab. med. Stanisław Hać prof. uczelni

podpis