VIII MIĘDZYNARODOWE DNI TRZUSTKOWE

Komitet naukowy

profesor
Beata Koss-Kudła

profesor
Anna Wiechowska-Kozłowska

profesor
Krystian Adrych

profesor
Sławomir Mrowiec

profesor
Michał Studniarek

profesor
Teresa Starzyńska

profesor
Krzysztof Sworczak

profesor
Jacek Zieliński

profesor
Wojciech Biernat

profesor
Andrzej Budzyński

profesor
Maciej Słodkowski

Dott.
Gennaro Nappo

doktor
Michał Dubowik

doktor
Anna Jabłońska

doktor
Anna Lewczuk-Myślicka

doktor
Magdalena Wieczorek-Rutkowska

doktor
Andrzej Cichocki